Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB'de Kısmı Bedelli Arsa Tahsisi


 

05.06.2018 tarihli mükerrer resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.05.2018 tarih ve 2018/11773 sayılı karanamenin ekine göre Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB de arsa tahsis indirim oranı % 60 olmuştur.

 Organize Sanayi Bölgemiz de yer alan parsellerin tamamen veye kısmen bedelsiz tahsisine dair yönetmelik çerçevesin de bölgemizde arsa m2 birim fiyatımız % 60 indirim ile (33.20 m2/tl*%60) 13,28m2/tl) olmuştur. 4,6 m2/ tl altyapı katılım bedeli ile birlikte 2018 yılı yatırımcılarımız için toplam 17,88 m2/tl  lik arsa tahsis bedeli  uygulanacaktır.


Anahtar Kelimeler :