Elektrik Dağıtım Bedeli


OSB’mizin  2018 Yılı  için uygulanmak üzere dağıtım bedeli ;  T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21.12.2017 tarih ve 7555-141 sayılı kararı ile 1,9987 kr/kWh olarak belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler :