Elektrik Dağıtım Bedeli


OSB’mizin  2020 Yılı  için uygulanmak üzere dağıtım bedeli ;  T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28.11.2019 tarih ve 8959-145 sayılı kararı ile 2,7328 kr/kWh olarak belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler :