BORSAB


BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

Samsun Bafra OSB Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.08.1997 tarih ve 10229 sayılı kararı ile 1997 yılında yatırıma dahil edilmiştir.

Müteşebbis Heyet 13.11.1997 tarihinde Samsun Valisinin bakanlıklarında -İl özel idaresi % 10 -Bafra Ticaret Odası % 90 hissesinden teşekkül 15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan 4562 sayılı OSB kanununa göre yeniden düzenlenen Müteşebbis Heyet, sicil kayıt defterine 104 no’lu sicille kaydedilmiş olup Samsun Valisi Bakanlığında -İl özel idaresinin % 29 -Bafra Belediyesinin % 35 -Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının % 36 hissesinden teşekkül edilmiştir.