Genel Bilgi


1-KURULUŞ VE MÜTEŞEBBİS HEYET

Samsun Bafra OSB ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.08.1997 tarih ve 10229 sayılı kararı ile 1997 yılında yatırıma dahil edilmiştir.Müteşebbis Heyet 13.11.1997 tarihinde Samsun Valisinin başkanlığında

-İl özel idaresi % 10

-Bafra Ticaret Odası% 90 hissesinden teşekküllü.15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan 4562 sayılı OSB kanununa göre yeniden düzenlenen Müteşebbis Heyet, sicil kayıt defterine 104 nolu sicille kaydedilmiş olup, Samsun Valisi Başkanlığında

-İl özel idaresinin % 29

-Bafra Belediyesinin % 35

-Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının % 36 hissesinden teşekkül edilmiştir.

Samsun - Bafra Karma ve Medikal  İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin unvanı T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2021 tarihli ilgili yazısında Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirildiği onaylanmıştır.

2-OSB'NİN ARAZİ İKTİSABI

B?lge için tahsis edilen arazinin tamam?Maliye Hazinesine ait olduğundan m2 birim bedeli Hazine tarafından 15.000 -TL.( 2,00 YKR)  olarak belirlenmi?olup tamam?34.200,00 YTL. 09.11.1998 tarihinde Kamulaştırılmış olup Tapusu ?l Tözel kişiliği adına tescil edilmiştir.15.04.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayı Organize Sanayi Bölgelerine kanununa göre, B?lgenin Tapusu 12.07.2000 tarihinde OSB Tözel kişiliği adına tescil edilmiştir.          

3-KIYI KENAR ÇİZGİSİ VE 1/1000 LİKHALİHAZIR HARİTALAR

 Bölge Arazisi Kızılırmak Nehrine cepheli olduğundan 1/5000 lik mevcut Halihazır haritalara kıyıkenar  çizgisi tespit edilmiştir.Bölgenin 1/1000 lik Halihazır haritaları Samsun D.S.İ VII.Bölge Müdürlüğüne toplamı 18 Adet pafta olan haritalar 06.08.1998 tarihinde 1.500,00-YTL.bedelle T.C.Sanayi  ve Ticaret Bakanlığının oluru alınarak yaptırılmıştır. 1/1000'lik haritalar üzerine Kıyı Kenar çizgisinin aktarılması işlemleri Bayındırlık Bakanlığı tarafından 1 Mart 2000 tarih ve 4189 sayı yazı ile onaylanarak tamamlanmıştır.

4-BAFRA OSB'NİN SİT ALANI İÇERİSİNE GİRMESİ VE İMAR PLANI ONAYI

Kültür Bakanlığına bağlı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Kızılırmak Deltasının Sit Alanı içerisine alınması neticesinde Organize Sanayi Bölgesinin bir kısmı 1.Derecede Sit alanı içerisinde kalmıştır.Yapılan itirazlar sonucu konu gündeme alınmış ancak Sit alanının biraz daraltılmasına karar verilmiştir. Samsunda yeni kurulan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne 09.08.2000 tarih ve 86 sayılı yazı ile yeniden itiraz edilmiş olup konunun tekrar gündeme alınmasına karar verilmiş ve Sit alanı Bölge üzerinden 13.10.2000 tarih ve 219/144 sayılı yazı ile kaldırılmıştır.

15 Nisan 2000 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan OSB Kanununa göre Sağlık Koruma Bandı 50 metreden 250 metreye çıkarılmıştır.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan itirazlar sonucu Bölge Arazisinin Kadostral durumu göz önünde bulundurularak tekrar Sağlık Koruma Bandı 05.02.2001 tarih ve 1606 sayılı yazı ile 50 metreye indirilmiştir. Bölgeye ait imar Planı ile problemler çözümlenmiş olup Mevzi imar Planları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.