Kurumsal Yapı


Samsun Bafra OSB Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.08.1997 tarih ve 10229 sayılı kararı ile 1997 yılında yatırıma dahil edilmiştir.

Müteşebbis Heyet 13.11.1997 tarihinde Samsun Valisinin bakanlıklarında -İl özel idaresi % 10 -Bafra Ticaret Odası % 90 hissesinden teşekkül 15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan 4562 sayılı OSB kanununa göre yeniden düzenlenen Müteşebbis Heyet, sicil kayıt defterine 104 no’lu sicille kaydedilmiş olup Samsun Valisi Bakanlığında -İl özel idaresinin % 29 -Bafra Belediyesinin % 35 -Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının % 36 hissesinden teşekkül edilmiştir.