OSB Mevzuat Avantajları


  • Yerel yönetimlerin alanına giren hizmetleri ve prosedürleri bölge müdürlüğü tarafından hızla yürütülmektedir.

  • Yatırımcılar bina inşaat harcı ve yapı kullanma harcından muaftır.

  • Bölgemizin Kalkınmada Öncelikli Yöre statüsünde yer almakta olduğundan , ilgili statünün getirdiği kolaylıklardan yararlanmaktadır.