Sosyal Kültürel Avantajlar


Soysal Etkinlik Alanında yer alan; Sinema – Sergi Tiyatro salonları Eğlence alanları, Spor tesisleri gibi unsurlar , yatırımcıya , gelişmiş bir kentte olması gereken sosyal hizmetleri sunarak , bölgede kentsel bir kimlik yaratacaktır.

                                                                          

Bölge içi ve bölge dışınüfusun gelişimine katkı sağlayacaktır.İdari ve sosyal merkez içerisinde yer alan donatılar sosyal ve yaşamsal ihtiyaçları karşılayacaktır.