Tamamlanmış Çalışmalar


 • Yer seçimi ve Sınırların onayı

 • Kamulaştırma

 • İmar Planı

 • Jeolojik-Jeofizik Etüd

 • Halihazır Haritaların Yapımı

 • Altyapı Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri

 • Parselasyon Planı

 • Altyapı Uygulama Projeleri

 •  Altyapı İnşaatı

 • Bölge içi yollar    

 • Yağmur suyu inşaatı

 • Kanalizasyon inşaatı

 • İçme suyu inşaatı

 • Telekomünikasyon Altyapı inşaatı